FOTOWOLTAIKA DLA DOMU

Korzyści z instalacji PV

PROGRAM "MÓJ PRĄD"

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Cel programu:
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Beneficjenci:
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania:
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Instalacja PV na dachu

Jeśli zdecydujemy się na instalację na dachu budynku mieszkalnego, system fotowoltaiczny najprawdopodobniej pokryje znaczną jego powierzchnię (tą bardziej wyeksponowaną na południe, wschód lub zachód), by dostarczyć wystarczająco wysoki poziom produkcji energii. Wychodząc z założenia, że przeciętna polska rodzina zużywa ok. 3 tys. kWh rocznie, idealny system to system o mocy 3-4 kW zajmujący ok. 20 metrów kwadratowych na dachu skośnym.

Rozważając montaż na dachu nie zapominajmy o rodzaju jego pokrycia. Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne przewidują jednak różnego rodzaju uchwyty do różnych połaci.

Instalacja PV na ziemi

Jeśli zdecydujemy się na postawienie instalacji na gruncie, dostępność powierzchni jest z reguły większa. W takim przypadku, jak i w przypadku dachu płaskiego, należy jednak pamiętać o potrzebie zastosowania odpowiednich odstępów między rzędami paneli w celu wyeliminowania ich wzajemnego zacienienia. Odstępy te mogą być mniejsze w przypadku zastosowania konstrukcji typu wschód-zachód, które pozwalają na optymalizację wykorzystania powierzchni.

Dla systemów fotowoltaicznych na gruncie mamy do wyboru konstrukcję jedno- i dwupodporowe, mocowane do fundamentu i do płyt betonowych.

DZIAŁANIE SYSTEMU PV

Systemy fotowoltaczne dla domu działają w bardzo prosty sposób. W ogniwach fotowoltaicznych, z których składa się poszczególny panel fotowoltaiczny, następuje bezpośrednia zamiana energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Panele fotowoltaiczne produkują prąd stały, który za pomocą inwertera zostaje przekształcony na prąd zmienny o parametrach odpowiadających sieci publicznej. Prąd wyprodukowany w instalacji jest zużywany na własne potrzeby, a jego nadmiar wysyłany do sieci, który później możemy wykorzystać przez cały rok od dnia spisania licznika – nie płacąc ani za energię elektryczną, ani za jego dystrybucję.

Znaczenie licznika dwukierunkowego

Licznik dwukierunkowy zlicza energię elektryczną wyprodukowaną w instalacji PV oraz pobraną z sieci. Energia elektryczna będzie rozliczana w okresie półrocznym. Pozwala to odpowiednio rozliczyć użytkowników.

Instalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci (on-grid)

Nadmiar energii elektrycznej którego nie wykorzystamy na własne potrzeby, wysyłamy do sieci publicznej. Nadmiar ten możemy wykorzystać przez cały rok od dnia spisania licznika. Dodatkową zaletą jest tu ciągła dostępność energii elektrycznej, czyli w czasie zwiększonego zapotrzebowania, kiedy instalacja PV nie pracuje, pobieramy prąd z sieci.

Rola inwertera w systemie fotowoltaicznym

Dla działania całego systemu fotowoltaicznego istotne znaczenie ma sposób działania oraz wydajność samego inwertera. Jego głównym zadaniem jest bowiem konwertowanie prądu stałego na prąd zmienny, zdatny do użytku w sieci energetycznej. Możliwe jest wybranie urządzenia jedno bądź trójfazowego. Inwertery połączone są z układem zasilania faz obiektu i generują prąd z zachowaniem priorytetowości fotowoltaiki nad energią z sieci.

Instalacja fotowoltaiczna wyspowa (off-grid)

Składa się z paneli PV, regulatora ładowania, akumulatorów oraz inwertera wyspowego. Moc takiego systemu oraz liczbę akumulatorów dobiera się w tym przypadku do ilości urządzeń, ich łącznej mocy i szacowanego czasu ich użytkowania w ciągu dnia. System jest autonomiczny, więc nie ma podłączenia do sieci publicznej.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ?
NAPISZ DO NAS

Skontktujemy się z Tobą