Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Gwóźdź Adam PHU IWKD realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Usprawnienie przez firmę PHU IWKD procesu obsługi klientów usług telekomunikacyjnych.”

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego, elastycznego systemu dla operatora telekomunikacyjnego umożliwiającego dostosowanie do indywidualnych potrzeb, sprawne i dynamiczne rozbudowanie funkcjonalne ze względu na zmiany rynkowe będące następstwem pandemii COVID-19.

Planowane efekty to osiągnięcie korzyści biznesowych, zaspokojenie zdefiniowanych potrzeb oraz zniwelowanie zaobserwowanych barier rozwoju.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wartość projektu: 248 900,00 PLN
Dofinansowanie: 211 565,00 PLN