FOTOWOLTAIKA DLA FIRM

Fotowoltaika dla firmy

RPO WARMIA I MAZURY

Celem głównym RPO jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa. Środki te mogą zostać wykorzystane, m.in. do ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego – poprzez tworzenie infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

KORZYŚCI Z INSTALACJI PV

Niższe koszty energii

Instalacja fotowoltaiczna właściwie dopasowana do potrzeb Twojej Firmy w skali roku obniży rachunki za prąd nawet o 70%. Poprawnie wykonana instalacja fotowoltaiczna zapewni Twojej Firmie darmowy prąd przez wiele lat.

Dbanie o środowisko

Zielona energia zmniejsza zapotrzebowanie na energię wytwarzaną w procesie spalania paliw kopalnych. Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej o mocy np. 40kW Twoja Firma doprowadzi do zmniejszenia emisji CO2 o 38 ton rocznie!

Ochrona przed wzrostem cen

Instalacja fotowoltaiczna zabezpiecza Twoją Firmę przed spodziewanymi w najbliższych latach podwyżkami cen energii. Optymalizując profil zużycia energii tak, aby korzystać bezpośrednio z prądu wyprodukowanego z instalacji PV.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ?
NAPISZ DO NAS

Skontktujemy się z Tobą