FOTOWOLTAIKA DLA FIRM

Fotowoltaika dla firmy

  • Systemy fotowoltaiczne dla firmy produkują energię elektryczną na potrzeby własne, uniezależniając się tym samym od cen prądu.​
  • Mniejsze rachunki za prąd to zysk, który możesz przeznaczyć na rozwój swojej firmy.
  • Produkujesz „zieloną energię”, przez co zmniejszasz negatywny wpływ na środowisko.
  • Wykorzystujesz niezagospodarowane powierzchnie (dachy, wiaty) – to one pomagają Ci dodatkowo zarabiać.​
  • Korzystanie z nowoczesnych technologii czyni Twoją firmę jeszcze bardziej prestiżową.​
  • Energia produkowana jest od samego rana do późnego popołudnia, a więc wtedy, kiedy firmy pracują i zużywają najwięcej energii elektrycznej.​

RPO WARMIA I MAZURY

Celem głównym RPO jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa. Środki te mogą zostać wykorzystane, m.in. do ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego – poprzez tworzenie infrastruktury do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

  • Maksymalne dofinansowanie bezwrotne do 85% kosztów kwalifikowanych.
  • Wnioski może składać każdy, za wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalność gospodarczej.
  • Program przewidziany na lata 2014-2020.

KORZYŚCI Z INSTALACJI PV

Niższe koszty energii

Instalacja fotowoltaiczna właściwie dopasowana do potrzeb Twojej Firmy w skali roku obniży rachunki za prąd nawet o 70%. Poprawnie wykonana instalacja fotowoltaiczna zapewni Twojej Firmie darmowy prąd przez wiele lat.

Dbanie o środowisko

Zielona energia zmniejsza zapotrzebowanie na energię wytwarzaną w procesie spalania paliw kopalnych. Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej o mocy np. 40kW Twoja Firma doprowadzi do zmniejszenia emisji CO2 o 38 ton rocznie!

Ochrona przed wzrostem cen

Instalacja fotowoltaiczna zabezpiecza Twoją Firmę przed spodziewanymi w najbliższych latach podwyżkami cen energii. Optymalizując profil zużycia energii tak, aby korzystać bezpośrednio z prądu wyprodukowanego z instalacji PV.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY WSPÓŁPRACĄ?
NAPISZ DO NAS

Skontktujemy się z Tobą

Call Now Button